Αθωωτική απόφαση του γραφείου μας για το αδίκημα της παραβίασης υποχρέωσης για διατροφή (358 ΠΚ) – Έννοια “κακοβουλίας” και μη πλήρωση αυτής

Η συγκεκριμένη απόφαση του γραφείου μας, του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, αφορά εντολέα μας, ο οποίος αθωώθηκε καθώς δεν προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία η από “κακοβουλία” τέλεση της αποδιδόμενης σε αυτόν πράξης.

Συγκεκριμένα όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο ή προκύπτει από συμφωνία που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος, κατά το άρθρο 1441 ΑΚ, με τρόπο τέτοιο, ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.

Εν προκειμένω, ο εντολέας μας παραπέμφθηκε για την κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή παραβίαση υποχρέωσης διατροφής σύμφωνα με το άρθρο 358 ΠΚ.  Παρά τα υψηλά εισοδήματα του, τα οποία προέκυπταν από εκκαθαριστικά του σημειώματα, έγινε δεκτό από το Δικαστήριο πως οι οφειλές του προς το Δημόσιο καθώς και οι  προσπάθειες συμβιβαστικής επίλυσης που πολλάκις απηύθυνε στις πολιτικώς ενάγουσες, οι οποίες προέβαιναν σε αναγκαστική κατάσχεση σε μισθώματα που ελάμβανε, αποδεικνύουν πως δεν τέλεσε την αποδιδόμενη πράξη από κακοβουλία και επακόλουθα πως δεν πληρείται η υποκειμενική υπόσταση του άρθρου 358 ΠΚ. Εξ αυτού του λόγου ο εντολέας μας κηρύχθηκε αθώος.

 

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.