Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με προσβολή προσωπικότητας εντολέα μας και δικαίωμα επικοινωνίας του με την υπέργηρη μητέρα του

Συγκεκριμένα, εκπροσωπήσαμε την πλευρά του αιτούντος, ο οποίος με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αξίωσε την προστασία του από την εξυβριστική και προσβλητική συμπεριφορά που επεδείκνυε τους τελευταίους μήνες η καθ’ ής – αδερφή του, σε βάρος του. Επιπροσθέτως, ο εντολέας μας αιτήθηκε να παύσει η στοχευμένη παρεμπόδιση της επικοινωνίας του με την υπέργηρη μητέρα του, που συντονιζόταν από την αδερφή του , που μένει μαζί της.

Η απόφαση που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, υποχρέωσε προσωρινά την καθ’ ής να παραλείπει την προσβολή της προσωπικότητας του αιτούντος στο μέλλον, προστατεύοντάς τον από οποιαδήποτε εξυβριστική ή παρενοχλητική συμπεριφορά σε βάρος του, είτε τηλεφωνικά είτε διά ζώσης. Επιπροσθέτως, την υποχρέωσε να ανέχεται την τηλεφωνική επικοινωνία του αιτούντος με τη μητέρα τους κάθε Δευτέρα και Παρασκευή έκαστης εβδομάδας, μεταξύ των ωρών 18.00 – 19.00. Στη συνέχεια, την υποχρέωσε να ανέχεται και τη διά ζώσης επίσκεψη του αιτούντος αδερφού της στην οικία της, που διαμένει μετά της μητέρας της , και συγκεκριμένα, κάθε Τετάρτη έκαστης εβδομάδας.

Για κάθε παραβίαση των διατάξεων της απόφασης από την αντίδικο, απειλήθηκε  χρηματική ποινή τριακοσίων ευρώ καθώς και προσωπική κράτηση ενός μήνα. Επίσης, ορίστηκε προθεσμία για την άσκηση της κύριας αγωγής, αυτή των τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης, επί της επίδικης διαφοράς.

Τέλος, καταδίκασε την αντίδικο στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του αιτούντος.

Η απόφαση, ανωνυμοποιημένη, θα ανέβει σε νεότερη δημοσίευσή μας.