ΑΠ 500/2017 : Aπαγόρευση της χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου στο κατά παραπομπή δικαστήριο έπειτα από αναίρεση

Η συγκεκριμένη απόφαση του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου αναλύει για ακόμα μία φορά την έννοια του άρθρου 470 ΚΠΔ, ως απόρροια της άσκησης ενδίκου μέσου από τον καταδικασθέντα. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω άρθρο ορίζεται ως ένα από τα αποτελέσματα του ενδίκου μέσου “η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου, η οποία έχει καθολική εφαρμογή και δεσμεύει καθολικά το ανώτερο δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο θα εκδικάσει την υπόθεση έπειτα από άσκηση ενδίκου μέσου.

Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιος ασκήσει το ένδικο μέσο π.χ. της έφεσης και κατά την εκδίκαση της υπόθεσης είναι απών και δεν εμφανιστεί στο Δικαστήριο με την εκφώνηση του ονόματός του, τότε το ένδικο μέσο της έφεσης πρέπει να απορριφθεί ως ανυποστήρικτο, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 501 παρ. 1 εδ.α ‘ ΚΠΔ. Αυτός  είναι ο γενικός κανόνας άλλωστε.

Στην εν λόγω ωστόσο απόφαση εξαιτίας του ιστορικού τα πράγματα διαφοροποιούνται λόγω και του άρθρου 524 παρ. 2 ΚΠΔ.

Συγκεκριμένα:

O αναιρεσείων καταδικάσθηκε με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε συνολική ποινή φυλάκισης είκοσι έξι (26) μηνών και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Κατά της απόφασης αυτής άσκησε έφεση επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάσθηκε για τις ως άνω πράξεις σε συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών. Στη συνέχεια , κατά της τελευταίας απόφασης άσκησε αναίρεση και με απόφασή του ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την προσβληθείσα απόφαση και παρέπεμψε την υπόθεση για νέα συζήτηση. Στο δικαστήριο της μετ’ αναίρεση παραπομπής ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η έφεσή του ως ανυποστήρικτη και να αναβιώσει η ανωτέρω πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, συνολικής ποινής φυλάκισης 26 μηνών και χρηματικής ποινής 3.000 ευρώ, απόφαση δυσμενέστερη από αυτή που αναιρέθηκε.

Όπως επισημαίνεται από το Δικαστήριο, κατά το άρθρο 524 παρ. 2 ΚΠοινΔ “αν η νέα συζήτηση διατάχθηκε ύστερα από αναίρεση που ασκήθηκε μόνο από εκείνον που καταδικάσθηκε ή σε όφελός του, το δικαστήριο της παραπομπής δεσμεύεται από την απαγόρευση του άρθρου 470 ΚΠοινΔ”. Κατά την τελευταία αυτή διάταξη η απαγόρευση συνίσταται στη μη χειροτέρευση της θέσης του καταδικασθέντος σε περίπτωση άσκησης ενδίκου μέσου υπό ή υπέρ αυτού. Χειροτέρευση της θέσης του καταδικασθέντος επέρχεται στην περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο στο οποίο έγινε η παραπομπή και που δίκασε, μετά τη διαταχθείσα νέα συζήτηση, κατόπιν αίτησης αναίρεσης του καταδικασθέντος, κατ’ ουσίαν την έφεση, που είχε ασκήσει ο τελευταίος κατά της πρωτόδικης απόφασης και ενώ με την αναιρεθείσα απόφαση είχε κριθεί ότι πρέπει να επιβληθεί μικρότερη ποινή από την πρωτόδικη, προχώρησε στην απόρριψη της έφεσης, ως ανυποστήρικτης, με αποτέλεσμα να μείνει εκτελεστή η πρωτόδικη απόφαση με την μεγαλύτερη ποινή. Επομένως, στην περίπτωση, που ο εκκαλών – κατηγορούμενος δεν εμφανισθεί, αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 501 παρ. 1 ΚΠοινΔ, στη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο της παραπομπής και η αναιρεθείσα απόφαση περιέχει διατάξεις ευνοϊκότερες για τον κατηγορούμενο από εκείνες της πρωτόδικης απόφασης, κάμπτεται ο κανόνας του άρθρου 501 παρ. 1 ΚΠοινΔ, οπότε το Εφετείο της παραπομπής δεν δικαιούται να απορρίψει την έφεση ως ανυποστήρικτη, αλλά υποχρεούται να προχωρήσει στην εξέτασή της ωσάν να ήταν παρών ο κατηγορούμενος. Έτσι η απόρριψη της έφεσης ως ανυποστήρικτης έχει ως συνέπεια τη χειροτέρευση της θέσης του ασκήσαντος την έφεση καταδικασθέντος, αφού αναβιώνει και καθίσταται εκτελεστή η δυσμενέστερη πρωτόδικη απόφαση.

Στην περίπτωση λοιπόν αυτή γεννάται ο κατ’ άρθρο 510 παρ. 1 Η’ ΚΠΔ λόγος αναίρεσης, αυτός της αρνητικής υπέρβασης εξουσίας, καθώς το δικάζον Δικαστήριο δεν προχώρησε στην εκδίκαση της υποθέσεως, ως όφειλε και με αυτόν τον τρόπο χειροτέρευσε έμμεσα την θέση του κατηγορουμένου.

 

Για αναλυτικότερη μελέτη της απόφασης : εδώ.