Μετατροπή της πενταετούς καθείρξεως σε χρηματική; (NOMOΛΟΓΙΑ ΑΠ)

Στο παρόν άρθρο θα σχολιαστούν δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα η 454/2016 ΑΠ (Ε’ Ποινικό Τμήμα), καθώς και η 1586/2016 (Ε’ Ποινικό Τμήμα), οι οποίες ασχολούνται με το ζήτημα της δυνατότητας μετατροπής της κάθειρξης των πέντε ετών. Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος δεδομένου του άρθρου 82 παρ. 1 και 3 του Ποινικού Κώδικα, στο οποίο επί της ουσίας δεν συγκεκριμενοποιείται αν στα πλαίσιά του εντάσσεται και η πενταετής κάθειρξη.

Αρχικά, η απόφαση 454/2016 του Ε’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου υποστηρίζει τη δυνατότητα της μετατροπής της πενταετούς καθείρξεως με το σκεπτικό πως το άρθρο 82 παρ. 1  αναφέρεται σε “στερητική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη..”.Ως στερητική της ελευθερίας ποινή νοείται ούτως ή άλλως και η ποινή καθείρξεως. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ο νομοθέτης ρητά θα μπορούσε να κάνει λόγο για “φυλάκιση” και όχι για “στερητική της ελευθερίας ποινή”, αν και εφόσον ήθελε να αποκλείσει την κάθειρξη από το παρόν άρθρο. Αντ’ αυτού ο νομοθέτης δεν προβαίνει σε τέτοιο διαχωρισμό και υπάγει στη δυνατότητα μετατροπής και την πενταετή κάθειρξη. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την 454/2016 ΑΠ δεν γίνεται η μετατροπή της ποινής με γνώμονα την κακουργηματική ή πλημμεληματική φύση της πράξης αλλά μόνο με βάση τη χρονική διάρκεια της ποινής που επιβάλλεται. Επομένως, βάσει όλων των ανωτέρω η απόφαση αυτή τάσσεται υπέρ της γραμματικής διατύπωσης του άρθρου 82 παρ. 1 και προχωρά στην μετατροπή της ποινής της πενταετούς καθείρξεως. Φυσικά αυτό δεν γίνεται μόνο όταν ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί σε πενταετή κάθειρξη αλλά και όταν η συνολική του ποινή υπερβαίνει τα 5 έτη αλλά η ποινή-βάσης μετράει 5 έτη κάθειρξης.

Ωστόσο, απέναντι σε αυτήν την απόφαση αντιτάσσεται η 1586/2016 ΑΠ (Ε’ Ποινικό Τμήμα), η οποία παραπέμπει στο άρθρο 82 παρ. 3 ΠΚ, στο οποίο ρυθμίζεται το ποσό της μετατροπής της ποινής σε χρηματική, το οποίο κυμαίνεται από 5-100 ευρώ έπειτα από την τροποποίηση που επέφερε ο Ν. 4093/2012 στο άρθρο 1 παρ. ΙΓ.1.περ.2. Στην ανωτέρω παράγραφο του άρθρου 82 ΠΚ αναφέρεται πως για κάθε ημέρα κράτησης και φυλάκισης υπολογίζεται το ανωτέρω ποσό. Επομένως, εφόσον δεν υπάρχει ιδιαίτερη μνεία στην παράγραφο αυτή για το ποσό υπολογισμού της κάθε ημέρας κάθειρξης, συνάγεται αδιαμφισβήτητα πως ο νομοθέτης δεν είχε ουδένα σκοπό προς τούτο.  Ο λόγος για τον οποίο ο νομοθέτης επέλεξε να εκφραστεί με αυτό τον τρόπο είναι γιατί θέλησε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας αμφισβητήσεων σχετικά με τα είδη των ποινών που μπορούν να μετατραπούν. Σε συνδυασμό φυσικά και με την αύξηση του ορίου μετατρεψιμότητας στα πέντε έτη θα μπορούσε να οδηγηθεί κάποιος σε σύγχυση σχετικά με το αν υπό την ισχύ του Ν. 4093/2012 το δικαστήριο μπορεί να χορηγήσει μετατροπή και σε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών. Ωστόσο, ρητώς το γράμμα του νόμου μας επιτάσσει τη μη δυνατότητα μετατροπής της πενταετούς κάθειρξης στην οποιαδήποτε χρηματική ποινή. Μοναδικό κριτήριο είναι το είδος της ποινής και φυσικά σε καμία περίπτωση ο χαρακτηρισμός της πράξης ως πλημμελήματος ή κακουργήματος. Παραδείγματος χάριν σε περίπτωση κακουργήματος που με αναγνώριση ελαφρυντικού οδηγούμαστε σε επιβολή ποινής φυλάκισης, εφόσον βρίσκεται στα νόμιμα όρια που επιτάσσονται από το 82 παρ. 3 ΠΚ, μπορούμε να ζητήσουμε την μετατροπή της ποινής σε χρηματική.