Σημαντική απόφαση του γραφείου μας: Eπάνοδος του συζύγου στην οικογενειακή στέγη έπειτα από μετοίκηση που διετάχθη με την προσωρινή διαταγή

Με πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εκδοθείσα κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων έγινε δεκτό -πέραν της ρυθμίσεως της επικοινωνίας του πατέρα με το ανήλικο τέκνο, την προσωρινή επιμέλεια του οποίου έχει η μητέρα- αίτημά μας για επάνοδο του πατέρα στην οικογενειακή στέγη, η μετοίκηση του οποίου είχε διαταχθεί με την προσωρινή διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, η απόφαση ενόψει του ότι ο σύζυγος δεν διαθέτει έτερη οικία και προσωρινά φιλοξενείται σε φιλικά πρόσωπα, μην έχοντας τη δυνατότητα να αντέξει οικονομικά δαπάνη μετεγκατάστασης σε άλλη οικία και δεδομένου του γεγονότος πως όλος ο επαγγελματικός του εξοπλισμός βρίσκεται στη μέχρι πρότινος οικογενειακή στέγη έκρινε πως πρέπει να παραχωρηθεί η χρήση αυτής της οικίας προσωρινά σε αυτόν.

Επιπροσθέτως, στο σκεπτικό της αποφάσεως αναλύεται εναργώς πως ο σύζυγος συνέβαλε στην επαύξηση της περιουσίας της συζύγου , καθώς πιθανολογήθηκε πως και ο ίδιος συνεισέφερε για την αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών με την εργασία του. Με βάση αυτά πιθανολογήθηκε πως ο σύζυγος έχει προσδοκία δικαιώματος συμμετοχής στα αποκτήματα της εν διαστάσει συζύγου του, κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, που ανέρχεται στο ένα τρίτο της επαύξησης της περιουσίας της.