ΝΟΜΟΣ 4411/2016 : Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της σχετικά με πράξεις ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης μέσω συστημάτων υπολογιστών

Μεταφορά στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών.

Για ολόκληρο το σώμα του Ν.4411/2016 πατήστε εδώ