Παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας

Τρίμηνη παράταση έως το τέλος Ιουλίου (31/7) του 2020 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ανακοινώθηκε επίσημα την Πέμπτη 30/4/2020, ημέρα κατά την οποία θα έληγε το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας του Ν. 4605/2019.

Επιπροσθέτως, ανακοινώθηκε και νέο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης  για οφειλέτες που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν για την αποτροπή εξάπλωσης του covid – 19. Η επιδότηση θα αφορά  μέρος των μηνιαίων δόσεων των εν λόγω οφειλετών που απορρέουν από τραπεζικές συμβάσεις που αφορούν την πρώτη κατοικία τους.

Αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η έκδοση των απαιτούμενων νομοθετικών πράξεων, προς συγκεκριμενοποίηση του καθεστώτος παράτασης.