Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 01.05.2020 “περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού Covid- 19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα”

Δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Μεταξύ άλλων στο άρθρο πρώτο παρατείνεται το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας του Ν. 4605/2019 έως και 31/07/2020.

 

 

Για το σώμα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου πατήστε εδώ.