ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η άρτια εκτίμηση των πραγματικών δεδομένων της υποθέσεως είναι θεμελιώδης και εν πολλοίς υποδεικνύει και την επίλυσή της. Η εμπειρία, η νομική κατάρτιση και η ενσυναίσθηση είναι τα στοιχεία του νομικού παραστάτη που φωτίζουν τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης και σηματοδοτούν το δρόμο προς την επίλυση.

Το γραφείο μας διαθέτει όλα εκείνα τα εχέγγυα που μπορούν να προσανατολίσουν σωστά στην επιδιωκόμενη επίλυση.

 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης έχει νομική υπόσταση στο δικαιικό μας σύστημα ήδη από το 2010 με το ν. 3898/2010 που εισήγαγε ενωσιακή νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό μας δίκαιο. Στην Ελλάδα η Διαμεσολάβηση υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 3898/2010 (Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές διαφορές), που μετέφερε στο εθνικό μας δίκαιο την κοινοτική Οδηγία 2008/52/ΕΚ.

Με τη μέθοδο αυτή, ο διαμεσολαβητής προσφέρει υπηρεσίες διευκόλυνσης προς τα διάδικα μέρη να ανακαλύψουν την πιο συμφέρουσα λύση στη διαφορά που τους απασχολεί και χρήζει επίλυσης, πριν ή κατά τη διάρκεια της δικαστικής τους εμπλοκής. Η λύση αυτή υπαγορεύεται από τα διάδικα μέρη, με όρους αξιοπρέπειας, πολιτισμού, που όμως δεν αντίκειται στο καλώς εννοούμενο συμφέρον που προσδοκούν. Η εκμαίευση της επίλυσης εκ μέρους των διαδίκων μερών, είναι το θεμελιώδες στοιχείο της διαμεσολάβησης, με την οποία εξοικονομείται χρόνος χρήμα και διασώζεται η διαπροσωπική σχέση τους.

Το γραφείο μας παρέχει και αυτή τη δυνατότητα , διαθέτοντας πλήρως την υποδομή και διαπιστευμένη επάρκεια.

 

ΑΡΤΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 32ΧΡΟΝΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ευνόητο είναι πως προσεγγίζουμε όλους τους τομείς δικαίου που απασχολούν τον κύκλο των πελατών μας, εκτός των παρακάτω αναφερομένων που και μόνον ενδεικτικά αναφέρονται , με την ίδια επιμέλεια και αποτελεσματικότητα.

H λειτουργία των γραφείων μας αποσκοπεί στο χειρισμό νομικών υποθέσεων πελατών μας, με βάση την αρχή της ιδίας επιμέλειας δηλ. ως να πρόκειται για προσωπικές μας υποθέσεις.

Η πολυετής μαχόμενη νομική πρακτική μας, εγγυάται την αποτελεσματική επίλυση σε παντοειδείς υποθέσεις, ενδεικτικά παραθέτουμε:

ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 • Υποθέσεις ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά). Άρτια προσέγγιση των δεδομένων των πελατών μας σε σχέση με τις προϋποθέσεις του νόμου, με αποτελεσματικότητα και διαγραφή μεγάλου μέρους των χρεών και διάσωση της πρώτης κατοικίας. Η νομολογία που έχουμε πετύχει στη διάθεση των πελατών μας.
 • Ιδιαίτερη έμφαση στο οικογενειακό δίκαιο (έχοντας χειριστεί αμφότερες τις πλευρές υποχρέου και δικαιούχου διατροφής, σε θέματα επιμέλειας παιδιών, διατροφής τέκνου και συζύγου – λόγω διάστασης και μετά το διαζύγιο- , παραχώρησης οικογενειακής στέγης, κατανομής περιουσιακών στοιχείων λόγω επικείμενου διαζυγίου, υποθέσεις διαζυγίων, περιουσιακές σχέσεις τέως συζύγων, ονοματοδοσία τέκνων, επικοινωνίας και ό,τι αφορά την κατηγορία των σχέσεων από τη λύση του γάμου)
 • Αυτοκινητικές υποθέσεις (με ανθρώπινη προσέγγιση που δεν υπολείπεται της άρτιας επιστημονικής αντιμετώπισης, πέρα από ευνόητες, συνήθεις και κακώς νοούμενες μεθοδολογίες προσέγγισης

 

 • Υποθέσεις κληρονομικού δικαίου (διεκδίκηση νόμιμης μοίρας, αγωγή περί κλήρου, κήρυξη κυρίων διαθηκών, έκδοση κληρονομητηρίων κλπ).
 • Υποθέσεις εμπραγμάτου δικαίου (θέματα νομής, χρησικτησίας, προσβολής κυριότητας, διανομής ακινήτων, καθορισμού ορίων, δουλείες κλπ). Υποθέσεις ακινήτων { κατάρτιση των συμφερότερων (φορολογικά) τρόπων διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας- με εικόνα από τα Υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολόγια της επικράτειας, παντοειδείς μεταβιβάσεις ακινήτων, επίλυση θεμάτων κτηματολογίου, διορθώσεις πράξεων εφαρμογής, καθορισμού προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεων σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων, αποχαρακτηρισμοί ακινήτων με συνεργάτες τοπογράφους – μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, καθώς και φοροτεχνικούς}.
 • Δικαστική διεκδίκηση παντοειδών αστικών απαιτήσεων και όλου του φάσματος της αναγκαστικής είσπραξής τους και εκτέλεσης.
 • Υποθέσεις εργατικού δικαίου (εκπροσώπηση εργοδοτών σε όλο το φάσμα της επιμέρους διαδικασίας, εκπροσώπηση εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ  και περαιτέρω πορεία μέχρι την έκδοση αμετακλήτων αποφάσεων).
 • Ποινικό δίκαιο με αξιόπιστους συνεργάτες που διασφαλίζουν την άρτια υποστήριξη κατηγορίας, ή την υπεράσπιση κατά περίπτωση, με τη μέγιστη επιμέλεια για την επιδίωξη άρτιου, κατά περίπτωση, αποτελέσματος.
 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών (πολυκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών), μισθωτικές υποθέσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά επαγγελματικής στέγης και κατοικιών, βιομηχανική ιδιοκτησία, έλεγχος και καταχώριση σήματος, προστασία διακριτικών γνωρισμάτων, αθέμιτος ανταγωνισμός, ευρεσιτεχνία.
 • Εταιρικό δίκαιο: διαφορές από τη σχέση εταίρων, μετόχων, κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων, παρακολούθηση και τήρηση πρακτικών συνελεύσεων, σύσταση, τροποποίηση, λύση και νομική εκπροσώπηση εταιριών παντός νομικού τύπου, σωματεία, σύλλογοι, εμπορικές συμβάσεις.
 • Συνταξιοδοτικά θέματα (συμβουλευτική υποστήριξη στα πραγματικά δεδομένα  των πελατών μας)

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Σχέσεις κράτους πολίτη
 • Αποζημιώσεις κατά Δημοσίου και φορέων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις
 • Διεκδίκηση μείωσης εφάπαξ ασφαλισμένων στο ΤΠΔΥ (Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων) μετά τους μνημονιακούς νόμους
 • Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων (όλη η γκάμα από την ΕΔΕ μέχρι το αμετάκλητο της αίτησης ακύρωσης κατά του ανεπιθύμητου αποτελέσματος αυτής, επαρκής και αποτελεσματική υποστήριξη σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας).
 • Άρτια παρακολούθηση διοικητικής διαδικασίας και τήρηση των προδιαγραφών και προθεσμιών που αυτή συνεπάγεται ώστε να επιτυγχάνεται η περιήγηση των διοικουμένων σε αυτήν, δίχως την απώλεια των δικαιωμάτων τους.
 • Ακυρωτικές ΑΣΕΠ και γενικώς κατά πινάκων κατάταξης

 

 Η ΕΝ ΤΟΙΣ ΙΔΙΟΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

H επιμελής και αδιάλειπτη ενασχόλησή μας, διασφαλίζει το καλύτερο εφικτό αποτέλεσμα, επί τη βάσει της άρτιας επιστημονικής και ανθρώπινης προσέγγισης και εντιμότητος.

null
Συμβουλευτική Νομική Υποστήριξη - Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορων

Συμβουλευτική Νομική Υποστήριξη – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορων

Η ανάλυση και επιμελής προσέγγιση των πραγματικών δεδομένων μιας υπόθεσης,σηματοδοτεί εν πολλοίς και την επίλυσή της. Εξαντλούμε κάθε πιθανότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς που μας τίθεται πριν τη δικαστική προσφυγή, εξοικονομώντας χρόνο και οικονομική επιβάρυνση.

null
Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο : Οικογενειακό, Κληρονομικό, Εμπράγματο- Ακίνητα, Εργατικό, Αυτοκινητικές διαφορές- τροχαία ατυχήματα

 •   Ιδιαίτερη έμφαση στο οικογενειακό δίκαιο (έχοντας χειριστεί

αμφότερες τις πλευρές υποχρέου και δικαιούχου διατροφής, σε θέματα

επιμέλειας παιδιών, διατροφής τέκνου και συζύγου – λόγω διάστασης και

μετά το διαζύγιο- , παραχώρησης οικογενειακής στέγης, κατανομής

περιουσιακών στοιχείων λόγω επικείμενου διαζυγίου, υποθέσεις

διαζυγίων, περιουσιακές σχέσεις τέως συζύγων, ονοματοδοσία τέκνων,

επικοινωνίας και ό,τι αφορά την κατηγορία των σχέσεων από τη λύση

του γάμου)

 • Αυτοκινητικές υποθέσεις (με ανθρώπινη προσέγγιση που δεν

υπολείπεται της άρτιας επιστημονικής αντιμετώπισης)

 • Υποθέσεις κληρονομικού δικαίου (διεκδίκηση νόμιμης μοίρας, αγωγή

περί κλήρου, κήρυξη κυρίων διαθηκών, έκδοση κληρονομητηρίων κλπ).

 •  Υποθέσεις εμπραγμάτου δικαίου (θέματα νομής, χρησικτησίας,

προσβολής κυριότητας, διανομής ακινήτων, καθορισμού ορίων, δουλείες

κλπ).

 • Υποθέσεις ακινήτων ( κατάρτιση των συμφερότερων (φορολογικά)

τρόπων διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας- με εικόνα από τα

Υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολόγια της επικράτειας, παντοειδείς

μεταβιβάσεις ακινήτων, επίλυση θεμάτων κτηματολογίου, διορθώσεις

πράξεων εφαρμογής, καθορισμού προσωρινής και οριστικής τιμής

μονάδος αποζημιώσεων σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων,

αποχαρακτηρισμοί ακινήτων με συνεργάτες τοπογράφους – μηχανικούς,

πολιτικούς μηχανικούς, καθώς και φοροτεχνικούς).

 • Υποθέσεις εργατικού δικαίου (εκπροσώπηση εργοδοτών σε όλο το

φάσμα της επιμέρους διαδικασίας, εκπροσώπηση εργαζομένων στην

Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ και περαιτέρω πορεία μέχρι την έκδοση

αμετακλήτων αποφάσεων).

 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών (πολυκατοικίες, συγκροτήματα

κατοικιών), μισθωτικές υποθέσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά

επαγγελματικής στέγης και κατοικιών.

null
Διοικητικό δίκαιο

Διοικητικό δίκαιο : Αποζημιωτική ευθύνη Δημοσίου

 • Σχέσεις κράτους πολίτη
 • Αποζημιώσεις κατά Δημοσίου και φορέων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις. (Το γραφείο μας έχει πετύχει απόζημίωση κατά της πάλαι ποτέ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λόγω παράνομης κατεδάφισης κτίσματος εκ μέρους της Πολοδομίας. Επίσης, αποζημίωση εις βάρος Δήμου (ΟΤΑ) από μη εύρυθμη λειτουργία σηματοδότη που προκάλεσε ατύχημα.)
 • Διεκδίκηση μείωσης εφάπαξ ασφαλισμένων στο ΤΠΔΥ (Ταμείο

Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων μετά τους μνημονιακούς νόμους

 •  Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων (όλη η γκάμα από την ΕΔΕ

μέχρι το αμετάκλητο της αίτησης ακύρωσης κατά του

ανεπιθύμητου αποτελέσματος αυτής, επαρκής και αποτελεσματική

υποστήριξη σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας).

 • Άρτια παρακολούθηση διοικητικής διαδικασίας και τήρηση των

προδιαγραφών και προθεσμιών που αυτή συνεπάγεται ώστε να

επιτυγχάνεται η περιήγηση των διοικουμένων σε αυτήν, δίχως την

απώλεια των δικαιωμάτων τους.

 • Ακυρωτικές ΑΣΕΠ και γενικώς κατά πινάκων κατάταξης
 • Συνταξιοδοτικά θέματα (συμβουλευτική υποστήριξη στα πραγματικά δεδομένα των πελατών μας)

 

null
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά- Επιχειρήσεις

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά- Επιχειρήσεις

Υποθέσεις ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά). Άρτια

προσέγγιση των δεδομένων των πελατών μας σε σχέση με τις προϋποθέσεις

του νόμου, με αποτελεσματικότητα και διαγραφή μεγάλου μέρους των χρεών

και διάσωση της πρώτης κατοικίας. Η νομολογία που έχουμε πετύχει στη

διάθεση των πελατών μας :

– Επιτυχής έκδοση απόφασης που τελεσιδίκησε σχετικά με τη ρύθμιση

οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφειλέτη (ανέργου με τετραμελή

οικογένεια) με τη διαγραφή 96,5% των χρεών του συνολικού ποσού

30.000 € περίπου προς τις Τράπεζες και την υποχρέωση καταβολής δόσης 20

€ για 4 έτη.

– Επιτυχής έκδοση απόφασης που τελεσιδίκησε σχετικά με τη ρύθμιση

οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφειλέτη (δημοσίου υπαλλήλου) με τη

διαγραφή 54,2% των χρεών του (172.000 €) προς τις Τράπεζες και τη

διάσωση της πρώτης κατοικίας του.

– Επιτυχής έκδοση απόφασης που τελεσιδίκησε σχετικά με τη ρύθμιση

οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφειλέτη (ιδιωτικού υπαλλήλου με

δύο τέκνα) με τη διαγραφή 78,50 % των χρεών του (190.000 €) προς

τις Τράπεζες και τη διάσωση της πρώτης κατοικίας του, με την καταβολή

ποσού 100 € για 4 τέσσερα έτη και 150 € για 20 έτη.

– Επιτυχής έκδοση απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών

υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφειλετών (άνεργης και δημ. υπαλλήλου με

ένα τέκνο) που οφείλουν 25.000 €, με τον ορισμό μηδενικής δόσης

για δύο έτη και την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας

τους μέχρι την επανεκδίκαση της υπόθεσης μετά από 2ετία

– Επιτυχής έκδοση απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών

υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφειλετών (πρώην συζύγων ανέργων) που

οφείλουν 370.000 € με τον ορισμό μηδενικής δόσης και την

προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους μέχρι την οριστική

έκδοση απόφασης της υπόθεσης.

– Επιτυχής έκδοση προσωρινής διαταγής σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών

υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφειλετών (συζύγων ανέργων

παλιννοστούντων) που οφείλουν 35.000 € με τον ορισμό μηδενικής

δόσης και την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους μέχρι την

εκδίκαση της υπόθεσης.

– Επιτυχής έκδοση προσωρινής διαταγής σχετικά με τη ρύθμιση

οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφειλέτη (ιδιωτικής

υπαλλήλου) που οφείλει 90.000 € με τον ορισμό μηδενικής δόσης και

την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας της μέχρι την εκδίκαση

της υπόθεσης.

– Επιτυχής έκδοση προσωρινής διαταγής σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών

υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφειλέτη (ιδιωτικής υπαλλήλου με

τετραμελή οικογένεια) που οφείλει 150.000 € με τον ορισμό δόσης

40 € και την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους μέχρι την

εκδίκαση της υπόθεσης.

– Επιτυχής έκδοση προσωρινής διαταγής σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών

υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφειλετών (άνεργης χήρας και τέκνων που

σπουδάζουν) που οφείλουν 240.000 € με τον ορισμό μικρής δόσης

40 € και την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους μέχρι την

εκδίκαση της υπόθεσης.

– Επιτυχής έκδοση προσωρινής διαταγής σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών

υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφειλετών (συζύγων άνεργης και ελ.

επαγγελματία) που οφείλουν 125.000 €, με τον ορισμό μηδενικής δόσης

και την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους μέχρι την

εκδίκαση της υπόθεσης.

– Επιτυχής έκδοση προσωρινής διαταγής σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών

υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφειλετών (πρώην συζύγων ιδ. υπαλλήλου

& άνεργου με ένα τέκνο) που οφείλουν 400.000 € με τον ορισμό

δόσης 100 € και την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας

τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

– Επιτυχής έκδοση προσωρινής διαταγής σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών

υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφειλέτη (δημοσίου υπαλλήλου με πολλά

διαμερίσματα) που οφείλει 240.000 € με τον ορισμό δόσης 300 € και την

προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του μέχρι την εκδίκαση

της υπόθεσης.

– Επιτυχής έκδοση προσωρινής διαταγής σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών

υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφειλετών (πρώην συζύγων ιδ. υπαλλήλου

& άνεργου με ένα τέκνο) που οφείλουν 82.000 € με τον ορισμό

δόσης 80 € και την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους

μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

– Επιτυχής έκδοση προσωρινής διαταγής σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών

υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφειλετών (χήρας & 4 ενηλίκων, ανέργων ή

χαμηλόμισθων τέκνων) που οφείλουν 90.000 € με τον ορισμό

μηδενικής δόσης και την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας

τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

null
Διεκδίκηση απαιτήσεων - Αναγκαστική Εκτέλεση

Διεκδίκηση απαιτήσεων – Αναγκαστική Εκτέλεση

Δικαστική διεκδίκηση παντοειδών αστικών απαιτήσεων και όλου του

φάσματος της αναγκαστικής είσπραξής τους και εκτέλεσης. Άρτια διεκδίκηση

απαιτήσεων δανειστών, άρτια θωράκιση οφειλετών.

null
Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο: εταιρικές διαφορές και συμβάσεις και όλο το φάσμα

εμπορικής επιχειρηματικότητας

Εταιρικό δίκαιο: διαφορές από τη σχέση εταίρων, μετόχων, κατάρτιση

εμπορικών συμβάσεων, παρακολούθηση και τήρηση πρακτικών συνελεύσεων,

σύσταση, τροποποίηση, λύση και νομική εκπροσώπηση εταιριών παντός

νομικού τύπου, σωματεία, σύλλογοι, εμπορικές συμβάσεις.

Bιομηχανική ιδιοκτησία, έλεγχος και καταχώριση σήματος, προστασία

διακριτικών γνωρισμάτων, αθέμιτος ανταγωνισμός, ευρεσιτεχνία.

null
Διαπιστευμένες υπηρεσίες Διαμεσολάβησης
ΥΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Διαπιστευμένες υπηρεσίες Διαμεσολάβησης (Εξώδικη επίλυση διαφορών)

ΥΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης έχει νομική υπόσταση στο δικαιικό μας

σύστημα ήδη από το 2010 με το ν. 3898/2010 που εισήγαγε ενωσιακή

νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό μας δίκαιο. Στην Ελλάδα η

Διαμεσολάβηση υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 3898/2010 (Διαμεσολάβηση σε

Αστικές και Εμπορικές διαφορές), που μετέφερε στο εθνικό μας δίκαιο την κοινοτική

Οδηγία 2008/52/ΕΚ.

Με τη μέθοδο αυτή, ο διαμεσολαβητής προσφέρει υπηρεσίες διευκόλυνσης

προς τα διάδικα μέρη να ανακαλύψουν την πιο συμφέρουσα λύση στη

διαφορά που τους απασχολεί και χρήζει επίλυσης, πριν ή κατά τη διάρκεια της

δικαστικής τους εμπλοκής. Η λύση αυτή υπαγορεύεται από τα διάδικα μέρη,

με όρους αξιοπρέπειας, πολιτισμού, που όμως δεν αντίκειται στο καλώς

εννοούμενο συμφέρον που προσδοκούν. Η εκμαίευση της επίλυσης εκ μέρους

των διαδίκων μερών, είναι το θεμελιώδες στοιχείο της διαμεσολάβησης, με

την οποία εξοικονομείται χρόνος χρήμα και διασώζεται η διαπροσωπική σχέση

τους.

Το γραφείο μας παρέχει και αυτή τη δυνατότητα , διαθέτοντας πλήρως την

υποδομή και διαπιστευμένη επάρκεια.

ΥΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΥΣ

Ουρανία Π. Σαλπιστή

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

26ης Οκτωβρίου 43 ~ Limani Center

Θεσσαλονίκη

τηλ: 2310 286 146 ~ φαξ: 2310 283 323

κιν. 697 720 12 78

www.thesslawyer.gr

http://www.diamesolavisi.gov.gr/syxnes-erotiseis#syxnes_erotiseis-page-0

null
Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό δίκαιο με αξιόπιστους συνεργάτες που διασφαλίζουν την άρτια

υποστήριξη κατηγορίας, ή την υπεράσπιση κατά περίπτωση, με τη μέγιστη

επιμέλεια για την επιδίωξη άρτιου, κατά περίπτωση, αποτελέσματος.

null
Συντονισμός Επιχειρηματικών Οφειλών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΕΓΔΙΧ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ).

Ασκούμε συντονιστικά καθήκοντα στα πλαίσια εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών βάσει του ν. 4469/2017 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, καθώς διαθέτουμε τη γνώση και επαρκή εμπειρία που εμπλουτίζεται διαρκώς μέσα από συνεχείς επιμορφώσεις, χειρισμού της πλατφόρμας.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, μέσα από τις προϋποθέσεις του νόμου, και την σύμπλευση των διαδίκων μερών, οφειλέτη πιστωτή, με τη διεύθυνση του συντονιστή που ηγείται του ανθρωποκεντρικού στοιχείου της τεχνοκρατικής αυτής διαδικασίας, μέσα από τα στάδια της πλατφόρμας, δίνει ανάσα ζωής στις υπερχρεωμένες, πλην βιώσιμες, επιχειρήσεις που προσφεύγουν σε αυτόν, με στόχευση την εξεύρεση συμβιβαστικής αποπληρωμής των οφειλών τους, μέσα από σύμβαση αναδιάρθρωσης που επιδιώκεται να καταρτισθεί επί τη βάσει της τήρησης των αρχών της εχεμύθειας, ειλικρίνειας, επαρκούς βιωσιμότητος των αποπληρωμών, μη χειροτέρευσης της θέσεως των πιστωτών σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. 

Η συμβουλευτική συμβολή μας αποτελεί ένα σοβαρό εργαλείο στην περιήγηση των μερών στην πλατφόρμα και είναι πολύτιμος σύμμαχος στο ζητούμενο της σύγκλισης των μερών και στην επίτευξη σκοπούμενης συμβάσεως αναδιάρθρωσης.

Παρατίθεται το λίνκ: της εγδιχ

 

Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων, ελευθερων επαγγελματιών , ομμόρυθμων εταίρων και αγροτών

2η Ευκαιρία Επιχειρήσεων και Επιχειρηματιών 

αφήστε το e-mail σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας