Το γραφείο

Με συνεπή και αδιάλειπτη παρουσία από το έτος 1987 μέχρι και σήμερα, στα νομικά δρώμενα και τη δικαστηριακή πρακτική της πόλης μας, επιδεικνύουμε την, εν τοις ιδίοις, επιμέλεια δηλαδή την προσωπική μας φροντίδα στο χειρισμό των ανατεθειμένων μας υποθέσεων.

Διαθέτουμε δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών σε όλη την επικράτεια.

Η εμπειρία μας σε πολλαπλούς τομείς του δικαίου, η επίκληση πρόσφατων νομολογιακών δεδομένων στην υποστήριξη των υποθέσεών μας, η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση ημών και των συνεργατών μας μέσω συνεδρίων, διαλέξεων και ηλεκτρονικών νομολογιακών τραπεζών σε συνδυασμό με τη διαρκή και επί εικοσιτετραώρου βάσεως διαθεσιμότητά μας και η συνεχής μαχόμενη δικηγορία που ασκούμε, διασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη προσέγγιση στην επίλυση των υποθέσεων που χειριζόμαστε.

Διατηρούμε συνεπές δίκτυο συνεργατών για κάθε τομέα δικαίου, σε κάθε μέρος της επικράτειας.

Είμαστε δικηγόροι με δυνατότητα παράστασης στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Διαθέτουμε γνώση της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας.

αφήστε το e-mail σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας