Δικηγορικό Ράνιας Σαλπιστή & Σοφίας Σαμαρά Γραφείο εμπειρία επιμέλεια αποτελεσματικότητα. διαπιστευμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης αφερεγγυότητας διαχείριση
Ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στη thesslawyer.gr

Το γραφείο μας διεκδικεί μια σημαντική θέση ανάμεσα στα μαχόμενα δικηγορικά γραφεία της Θεσσαλονίκης με συνεπή παρουσία στα δικαστικά δρώμενα της πόλης μας επί σχεδόν τρεις δεκαετίες. Οι υποθέσεις που χειρίζεται αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, συνέπεια και επιμέλεια ως να πρόκειται για προσωπικές μας υποθέσεις. Η πρόσβαση και συνεχής επιμόρφωσή μας με τις επίκαιρες νομολογιακές εξελίξεις, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την υπευθυνότητα, είναι το μείγμα εκείνο που οδηγεί σε συνεπή και επιμελή επιδίωξη του συμφερότερου, για τον πελάτη μας, αποτελέσματος.

Προσεγγίζουμε όλα τα πεδία δικαίου με υπευθυνότητα, ανθρώπινη υπόσταση, επιστημονική επάρκεια και εμπειρία με την πολύτιμη συμβολή των εξειδικευμένων συνεργατών του γραφείου μας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων επιτυχούς εξέλιξης της ανατεθειμένης μας υπόθεσης σύμφωνα με τα συμφέροντα των πελατών μας.
Διαθέτουμε άρτια δικαστηριακή πρακτική και νομική κατάρτιση. Διαθέτουμε 30ετή αδιάλειπτη μαχόμενη δικηγορική παρουσία, εμπειρία στο χειρισμό των ανατεθειμένων μας υποθέσεων και αποτελεσματικότητα. Η εν τοις ιδίοις επιμέλεια διασφαλίζει το καλύτερο εφικτό αποτέλεσμα επί τη βάσει της άρτιας επιστημονικής και ανθρώπινης προσέγγισης και εντιμότητος.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

<style=font-weight:800;>ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το ευρύ φάσμα των πολυεπίπεδων ανθρωπίνων σχέσεων είναι το αντικείμενο των υποθέσεων του αστικού δικαίου.Η δραστηριότητα του ατόμου να συναλλάσσεται, να συστήνει εταιρίες, να εμπορεύεται, να στήνει επιχειρήσεις, να δημιουργεί οικογένεια, να διαχειρίζεται το χρήμα. Είναι εκείνο το πεδίο που η άρτια γνώση των νομικών δεδομένων διασφαλίζει την αποτελεσματική υλοποίησή τους. Σε αυτό αρωγός είναι οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου μας […]
Περισσότερα
<style=font-weight:800;>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης έχει νομική υπόσταση στο δικαιικό μας σύστημα ήδη από το 2010 με το ν. 3898/2010 που εισήγαγε ενωσιακή νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό μας δίκαιο. Στην Ελλάδα η Διαμεσολάβηση υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 3898/2010 και ήδη από τον ν. 4512/2018. Διενεργούμε ΥΑΣ (Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία) κατά τον ν. 4640/2019. […]
Περισσότερα
<style=font-weight:800;>ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η σχέση του πολίτη με το κράτος έχει απασχολήσει καίρια τη νομική επιστήμη αλλά και το γραφείο μας που στέκεται πολύτιμος βοηθός του διοικούμενου στην νομικά ασφαλή περιήγησή του στο πολυδαίδαλο νομοθετικό περιβάλλον[…]
Περισσότερα
<style=font-weight:800;>ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ μας απασχολεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας που ενέχει η λύση της οικογένειας ως προς όλα τα επίπεδα.Η πολύτιμη εμπειρία μας σε αυτό το πεδίο είναι η βέλτιστη εγγύηση για μια διαδικασία άρτια τόσο για την επίλυση των νομικών ζητημάτων όσο και την ουσιαστική επίλυση επί τη βάσει του καλώς εννοούμενου συμφέροντος των εμπλεκομένων μερών[…]
Περισσότερα
<style=font-weight:800;>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με σύνεση, ρεαλισμό και ευθυγράμμιση προς τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων και την ισχύουσα νομοθεσία, συμμορφώνουμε τη λειτουργία των νομικών προσώπων και παρέχουμε σχετικές συμβουλές DPO.
Περισσότερα
<style=font-weight:800;>ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Με συνέπεια και τεχνογνωσία εφαρμόζουμε το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην εγγραφή των ακινήτων στο κτηματολόγιο και επιλύουμε με τον προσφορότερο τρόπο, κάθε θέμα που προκύπτει, με άμεσο στόχο την άρτια διασφάλιση της περιουσιακής εικόνας των ακινήτων των πελατών μας.Με μαθηματική ακρίβεια προσαρμόζουμε τα ιδιοκτησιακά θέματα στις απαιτήσεις του κτηματολογίου, με κάθε δυνατή εξώδικη και δικαστική ενέργεια.
Περισσότερα
<style=font-weight:800;>ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Με επιμέλεια και σύνεση και πάντοτε με συνέπεια προς τα οικονομικά δεδομένα των πελατών μας, μεταφράζουμε κατά τον προσήκοντα τρόπο τις δανειακές συμβάσεις και προτείνουμε την προσφορότερη λύση για το εκάστοτε δανειοληπτικό προφίλ τους, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία και τον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας. Αντιδρούμε εμπεριστατωμένα σε καταχρηστικές χρεώσεις, με κάθε νομικά και νομολογιακά αποδεκτό ένδικο βοήθημα και μέσο, και διαμεσολάβηση, με στόχο ένα ευνοϊκό τέλος στην πολυδαίδαλη περιήγηση του δανειολήπτη στο πολύπλοκο τραπεζικό κατεστημένο περιβάλλον.
Περισσότερα
<style=font-weight:800;>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Δυνατότης διαδικτυακής συνάντησης με τους πελάτες μας με τη χρήση όλων των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων στη νέα ψηφιακή εποχή.
Περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ασκούμε συντονιστικά καθήκοντα στα πλαίσια εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
επιχειρηματικών οφειλών βάσει του ν. 4469/2017 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα,
καθώς διαθέτουμε τη γνώση και επαρκή εμπειρία που εμπλουτίζεται διαρκώς μέσα
από συνεχείς επιμορφώσεις, χειρισμού της πλατφόρμας. […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

6c2f45936272707d9fd79f5aac88516b

3 Αυγούστου, 2023

6c2f45936272707d9fd79f5aac88516b

3 Αυγούστου, 2023

6c2f45936272707d9fd79f5aac88516b

6 Απριλίου, 2023

6c2f45936272707d9fd79f5aac88516b

6 Απριλίου, 2023

6c2f45936272707d9fd79f5aac88516b

12 Ιανουαρίου, 2023

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

    ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ